Om oss

FaVer AS (Fact Verification) ble etablert sommeren 2011, og er et frittstående konsulentselskap. Vi bistår forsikringsselskap med faktaavklaring og utredning, og private og offentlige virksomheter med gransking. Selskapet ble startet av medarbeidere med årelang erfaring fra både politietterforskning og utredning for flere av landets største forsikringsselskap.

Vårt hovedkontor er i Fridtjof Nansensplass 9 i Oslo. Der er vi samlokalisert med advokatfirmaet Kogstad Lunde & Co., som er spesialisert innen forsikrings- og erstatningsrett.

Våren 2016 etablerte vi FaVer AB, et 100 % eid datterselskap. Vi tilbyr tilsvarende utredning- og granskingstjenester i Sverige som i Norge.

FaVer AB er lokalisert i Liljeholmsvägen 16 i Stockholm.

Vår visjon er å bli Nordens ledende aktør innen uavhengige utredningstjenester for forsikringsbransjen, og en foretrukket samarbeidspartner for virksomheter med behov for granskingsbistand. Våre medarbeidere er rekruttert med særlig tanke på å tilby unik kompetanse innen teknisk og taktisk utredning og gransking. Vårt varemerke skal være objektivitet og profesjonalitet, visualisert gjennom våre grundige og velskrevne rapporter.

Vår styrke ligger i den komplementære kompetansen våre medarbeidere besitter, gjennom omfattende praksis og erfaring fra etterforskning, gransking- og utredningsarbeid. Et av våre viktige fortrinn ligger i vår slanke organisasjon og minimale administrasjon, og derved konkurransedyktige priser.

Vi har et verdensomspennende nettverk av samarbeidspartnere, og kan dermed bistå med faktaavklaring, utredning eller gransking på tvers av landegrenser.