Om oss

FaVer AS (Fact Verification) ble etablert sommeren 2011, og er et frittstående konsulentselskap. Vi bistår forsikringsselskap med faktaavklaring og utredning, og private og offentlige virksomheter med gransking. Selskapet ble startet av medarbeidere med årelang erfaring fra både politietterforskning og utredning for flere av landets største forsikringsselskap.

Vårt hovedkontor er i Fridtjof Nansensplass 9 i Oslo. Der er vi samlokalisert med advokatfirmaet Kogstad Lunde & Co., som er spesialisert innen forsikrings- og erstatningsrett.

Våren 2016 etablerte vi FaVer AB, et 100 % eid datterselskap. Vi tilbyr tilsvarende utredning- og granskingstjenester i Sverige som i Norge.

FaVer AB er lokalisert i Liljeholmsvägen 16 i Stockholm.

Vår visjon er å bli Nordens ledende aktør innen uavhengige utredningstjenester for forsikringsbransjen, og en foretrukket samarbeidspartner for virksomheter med behov for granskingsbistand. Våre medarbeidere er rekruttert med særlig tanke på å tilby unik kompetanse innen teknisk og taktisk utredning og gransking. Vårt varemerke skal være objektivitet og profesjonalitet, visualisert gjennom våre grundige og velskrevne rapporter.

Vår styrke ligger i den komplementære kompetansen våre medarbeidere besitter, gjennom omfattende praksis og erfaring fra etterforskning, gransking- og utredningsarbeid. Et av våre viktige fortrinn ligger i vår slanke organisasjon og minimale administrasjon, og derved konkurransedyktige priser.

Vi har et verdensomspennende nettverk av samarbeidspartnere, og kan dermed bistå med faktaavklaring, utredning eller gransking på tvers av landegrenser.

Bærekraft
FaVer AS er opptatt av bærekraft og mangfold. Vi arbeider for å redusere de negative miljøkonsekvensene som følger av vår virksomhet og bistår våre kunder med å overholde sine klimamål. Vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter og oppfatter mangfold og likestilling som en styrke i vår måte å drive virksomheten.

Vi forplikter oss til bærekraftmålene fastsatt av FN, og ønsker kontinuerlig å jobbe for å styrke virksomheten innen arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Langsiktig tenkning skal gjennomsyre både vår måte å drive utredningsvirksomheten på og rådgivningen i konkrete oppdrag fra våre kunder. Vårt mål er å bidra til så ressurseffektive og bærekraftige oppgjør som mulig.

Miljøhensyn er en integrert del av vår vurdering ved innkjøp og valg av leverandører. Vår ambisjon er å drive virksomheten med minst mulig negativ innvirkning på miljøet. Mest mulig begrensning av reisevirksomhet og løpende arbeid med digitalisering er viktige verktøy i vårt arbeid med å redusere miljøbelastningen på omgivelsene.

Våre tiltak skal bidra til å begrense klimaavtrykk, og vi er opptatt av å arbeide med bærekraft i de tre dimensjonene: sosiale forhold, klima og miljø samt økonomi. Vi ønsker å møte markedet med en bevisst holdning til klima og miljø. Våre valg ønsker vi skal gjøre en forskjell, og bidrar til å øke bevisstheten til våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere.

Vi ble Miljøfyrtårnsertifisert i november 2023.

Dersom dere har innspill til hvordan vi kan bli enda bedre, kan det sendes på adressen: post@faver.no