Kurs og opplæring

For forsikringsbransjen kan vi tilby opplæring både av selgere og skadebehandlere. FaVers medarbeidere har lang erfaring i å holde målrettede foredrag hvor både lovverk, trender, svikomfang, sakstyper og anonymiserte sakseksempler presenteres.

Hovedfokus for selgere vil være:
Hvordan selektere kunder og risiko ved avtaleinngåelsen?
Hovedfokus for skadebehandlere vil være:
Hvordan avdekke forsikringssvindel ved skadeoppgjør?
I hvilke andre skader kan en utreder bidra med faktaavklaringer?

Innen området "Gransking" har vi utviklet en unik prosess for å forebygge, avdekke og granske korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet. Vi har fokus på kunnskapsdeling med våre klienter for å bidra til at organisasjonen kan utvikle robuste virkemidler for å forebygge lovbrudd, misligheter og overtredelser av interne regler.

Av andre kurs vi kan levere nevnes:
Kurs og tilpasset opplæring for personell som reiser til risikoområder
Antihvitvaskingstiltak