Gransking

FaVer AS kan bistå private og offentlige virksomheter med å avdekke og granske økonomiske misligheter og andre former for brudd på interne instrukser, gjeldende lover og regler eller andre kritikkverdige forhold.

Økonomisk utroskap, underslag og bedragerier vil ramme omdømmet og renommeet, så vel som det rene økonomiske tapet. Det er derfor av stor betydning at slike forhold granskes. Handlingene må bringes til opphør, verdier må forsøkes tilbakeført og eventuelle mangler ved internkontrollen må avdekkes for å forebygge lignende hendelser.

Vi har utviklet en unik prosess for å forebygge, avdekke og granske denne type hendelser. Vi overfører kunnskap til våre kunder for å bidra til utviklingen av en organisatorisk motstandskraft mot korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet.

FaVer AS sine medarbeidere har lang erfaring og solid kompetanse til å kunne bistå bedrifter ved behov for slik gransking. Vårt fortrinn ligger både i vår særegne kompetanse innen samtale- og intervjuteknikk i kombinasjon med kriminalteknisk kompetanse, og at vår slanke organisasjon gjør det langt mindre kostnadskrevende med slike granskinger enn mange av de øvrige tjenesteyterne innen dette segmentet.

FaVer AS har nylig styrket vår posisjon i dette markedet gjennom en sammenslåing med det veletablerte firmaet Frangs AS ved Bjørn Frang.

Vårt internasjonale kontaktnett gir oss meget gode muligheter for arbeid på tvers av landegrenser.