Utredning

Utredning av forsikringsskadesaker kan være nødvendig både for å avklare en oppstått mistanke om forsikringssvindel, eller at hendelse og krav fremstår uoversiktlig og dekning og ansvar er uklart. FaVer AS består i hovedsak av medarbeidere med lang erfaring som etterforskere og senere utredere for ulike forsikringsselskap. Vi er derfor godt kjent med hvilke behov for utredning et selskap kan ha, og vi har den nødvendige erfaringen til å levere tjenester i et gitt mandat.

Vårt mål er å befeste vår posisjon som markedsledende leverandør av utredningstjenester for den norske og nordiske forsikringsbransjen. Vi kan tilby spisskompetanse innen taktisk og teknisk utredning innen alle sakstyper. Vår leveranse vil være en objektiv og uavhengig utredning, redegjort for i skriftlige rapporter slik at beslutningsgrunnlaget for selskapet blir best mulig. Gjennom flere års engasjement i nasjonale og internasjonale fora for forsikringsutredning, har vi etablert et omfattende nettverk i stort sett hele verden. Vi er derfor i stand til å bistå også i saker som har sitt utspring i fjerne himmelstrøk.

Vår metodikk er å gjennomføre detaljerte intervjuer av de som antas å kunne bidra til å belyse saken eller temaet. Til dette har vi medarbeidere med lang erfaring innen samtale- og intervjuteknikk. Vi utfører ved behov stedlige undersøkelser, blant annet teknisk utredning for å klarlegge årsakssammenhenger og rekonstruksjoner. Vi har knyttet til oss medarbeidere med lang og allsidig erfaring innen kriminalteknikk til dette. Vi sammenholder og vurderer alle opplysningene i saken, og hvis ønskelig anbefaler vi sakens videre gang.

Vi har fokus på at FaVer sitt arbeid kjennetegnes på grundighet og velformulerte rapporter.