Sikkerhet og beredskap

FaVer AS har medarbeidere med solid erfaring innen sikkerhet og beredskap. Vi kan bistå bedrifter med å kartlegge sårbarhetsområder, utarbeide risikovurderinger og foreslå forbedringstiltak mot faktorer som truer virksomheters drift, omdømme og kontinuitet. Vi kan dernest utforme anbefalinger og risikoreduserende tiltak på bakgrunn av en slik risikoanalyse.

Virksomheter som har, eller planlegger, aktivitet i utlandet vil kunne få bistand av oss til risikovurderinger for det aktuelle landet arbeidet eller oppdraget skal foregå i. Vi kan utforme anbefalinger og risikoreduserende tiltak i forkant av oppdraget.

Her er en opplisting av noen av våre tjenester innen dette segmentet:

 • Bevisstgjøre beslutningstakere om risiko ved operasjoner i utlandet; trender, fallgruver, erfaringsdeling osv.
 • Kursing av personell som skal reise til risikoområder.
 • Bistå med å utarbeide håndbøker.
 • Gransking av hendelser på tvers av landegrenser.
 • Rådgivning om sikkerhetsrisiko og medisinsk risiko ved operasjoner internasjonalt, herunder kriminalitet, transport, terror, korrupsjon, kulturforskjeller, sykdommer osv.
 • Sjekklister for personlig risikovurdering ved reise til høyrisikoområder.
 • Utarbeide prosedyreverk og standarder innen personellsikkerhet, fysisk sikkerhet og beredskap.
 • Stedlige sikkerhetsvurderinger i områder der virksomheten planlegger aktivitet.
 • Rådgivning om håndtering av personell som oppholder seg i utsatte områder, hvordan sikre oversikt og å kunne gjøre rede for alle som er i virksomhetens tjeneste.
 • Krisehåndtering; utarbeide beredskapsplaner og gjennomføre kurs og/eller øvelser som er skreddersydd virksomhetens behov og oppdragets mål.
 • Håndtering av intern varsling