Våra tjänster

FaVer AB kan bistå din verksamhet med taktisk och teknisk utredning samt granskning av högsta standard och kvalitet. Våra medarbetare har mångårig erfarenhet som polisiära utredare inom olika områden. De har lång erfarenhet av att driva samtal och intervjuer. Genom vår expertis kan vi bidra med detaljerade utredningar som kan belysa en sak eller ett tema, sammanfoga detta med övriga upplysningar och egna tekniska undersökningar, genomföra rekonstruktioner, konsultera sakkunniga eller offentliga organ samt rekommendera åtgärder för ärendets vidare hantering, där så efterfrågas.