Utbildning

För försäkringsbranschen kan vi erbjuda utbildning av både säljare och skadehandläggare. FaVers medarbetare har lång erfarenhet av att hålla målrelaterade lektioner/fördrag där både regelverk, trender, skadetyper och anonymiserade skadefall presenteras.

Huvudfokus för säljare:

  • Hur selektera kunder och risker vid avtalets tecknande.
  • Huvudfokus för skadehandläggare:
  • Hur upptäcka försäkringsbedrägerier vid skaderegleringen.
  • I vilka skador kan en särskild utredare bidra med faktainhämtning och förtydliganden.

Internutredningar
Inom området Internutredningar/granskning har vi utvecklat en unik process för att förebygga och avslöja korruption och andra ekonomiska oegentligheter. Vi har fokus på kunskapsdelning/utbildning med våra klienter för att bidra till att organisationen kan utvecklar robusta instrument för att förebygga lagbrott, bedrägerier och överträdelser av interna regler.

Andra utbildningar som nämnas:

  • Anpassad utbildning för personal som reser till riskområden.
  • Antipenningtvätt åtgärder.