Säkerhet och beredskap

FaVers medarbetare har bred erfarenhet av säkerhet och beredskap. Vi kan bistå företag och organisationer med att kartlägga sårbarhetsområden, utarbeta riskvärderingar och föreslå beredskapsåtgärder mot faktorer som hotar verksamhetens varumärke, drift och kontinuitet. Vi kan utforma rekommendationer och riskreducerande åtgärder mot bakgrund av en sådan riskanalys.

FaVer kan bistå företag och organisationer som har, eller planerar, aktiviteter i utlandet. Vi kan bistå med riskvärdering för det land som aktiviteten planeras i. Vi kan utforma rekommendationer och riskreducerande åtgärder och på så sätt bidra till att ditt företag eller organisation blir lyckosamt i utlandet. Här följer en lista över några av våra tjänster inom detta segment:

 • Underlag för beslutsfattare om risker vid operationer i utlandet; trender, fallgropar, erfarenheter osv.
 • Utbildning av personal som skall resa till riskområden.
 • Bistå med att utarbeta handböcker.
 • Granskning av händelser över landsgränser.
 • Rådgivning om säkerhets- och medicinska risker vid operationer internationellt, även inkluderande kriminalitet, transport, terror, korruption, kulturskillnader olika sjukdomar etc.
 • Checklistor för personlig riskvärdering vid resor till högriskområden.
 • Utarbeta processverktyg och standarder inom personsäkerhet, fysisk säkerhet och beredskap.
 • Lokal säkerhetsvärdering i området där verksamheten planerar sin aktivitet.
 • Rådgivning om hantering av personal som uppehåller sig i utsatta områden, hur säkerställa översikt och kunna redogöra för alla som för alla som är i verksamhetens tjänst.
 • Krishantering; utarbeta beredskapsplaner och genomföra kurser och/eller övningar som är skräddarsydda efter verksamhetens behov och uppdragets mål.
 • Hantering av interna varningar.