Utredning

En särskild utredning av en försäkringsskada kan vara nödvändig för att fastställa rätten till ersättning. Den särskilda utredningen syftar till att klarlägga händelsen och fastställa att ersättningskraven är relevanta. Den särskilda utredningen kan också klarlägga händelseförloppet och ansvaret för händelsen. Våra medarbetare har lång erfarenhet av utredningar inom försäkringsbranschen. Vi har stor kunskap om vilka behov av utredning som ett försäkringsbolag kan ha och vi kan därmed leverera försäkringsutredningar av hög kvalitet.

Vårt mål är att befästa vår position som marknadsledande leverantör av utredningstjänster för den svenska och nordiska försäkringsbranschen. Vi kan erbjuda spetskompetens inom taktisk och teknisk utredning inom alla skadetyper. Vår leverans är en objektiv och oberoende utredning, redovisad i skriftliga rapporter så att beslutsunderlaget för försäkringsbolaget blir bästa möjliga. Genom flera års engagemang i nationella och internationella forum för försäkringsutredningar har vi etablerat ett omfattande nätverk över hela världen. Vi har därför möjlighet att hjälpa till i ärenden som har sitt ursprung i avlägsna platser.

Vår metodik är att genomföra detaljerade intervjuer med de som antas kunna bidra till att belysa saken eller temat. Till detta har vi medarbetare med lång erfarenhet av samtal och intervjuer. Vi utför platsundersökningar vid behov, bland annat tekniska undersökningar för att klarlägga orsakssamband. Vid behov genomför vi också rekonstruktioner för att ytterligare belysa ett händelseförlopp. Vi har medarbetare med lång och bred erfarenhet av kriminaltekniska undersökningar. Det gör att vi kan leverera tekniska utredningar av högsta kvalitet, protokollerade enligt högsta standard. Vi sammanställer och värderar all information i utredningen och om så önskas föreslår vi åtgärder för ärendets fortsatta hantering.

FaVers arbete och leverans kännetecknas av objektivitet, grundlighet och välformulerade, högkvalitativa rapporter.